kop Jacobspad Limburg

Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob

Logo broederschap

De belangrijkste taak van het bestuur van de "Stichting Pelgrimswegen naar St. Jacob" is om het Jacobspad Limburg te beheren en er voor te zorgen dat wandelaars en fietsers gebruik kunnen blijven maken van deze eeuwenoude pelgrimsweg.
Zij voert hiervoor overleg met gemeentes en andere instanties om dit doel te bereiken.

Het daadwerkelijke beheer gaat in nauwe samenwerking met de routebeheerders, die elk een deel van de route voor hun rekening nemen en deze regelmatig controleren.
Ook zorgt het bestuur er voor dat noodzakelijke wijzigingen in de route worden uitgevoerd, vastgelegd en bekend worden gemaakt aan de gebruikers.
Via deze website worden deze zaken gepubliceerd.

Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting:

Secretariaat Stichting Pelgrimswegen naar St. Jacob,
Oude Maar 27, 6467 GE Kerkrade
Telefoon: +31(0)45-5411464
E-mail: info@stjacobspad.nl