kop Jacobspad Limburg

Correcties en aanvullingen

Gele pijl langs Geleenbeek In 2012 heeft het bestuur van de "Stichting Pelgrimswegen naar St. Jacob" het initiatief genomen om de beschrijving van het Jacobspad Limburg te actualiseren. Gezien de infrastructurele werken die sinds het verschijnen van het boekje in de provincie hebben plaatsgevonden, zoals de aanleg van de A73, zijn er diverse wijzigingen opgetreden in de route.
In Maastricht, Venlo, Roermond, Sittard alsmede rondom de Geleenbeek zijn tijdelijke routeaanpassingen geweest of nog in uitvoering in verband met infrastructurele werken.
Afgesproken is om de bewegwijzering van het Jacobspad te blijven controleren en waar nodig aan te passen. Belangrijk in dit proces zijn de routebeheerders, die elk een deel van de route voor hun rekening nemen en deze regelmatig controleren.

De de meest actuele routeaanpassingen zijn verzameld, verwerkt en samengebracht in een bestand:
Correcties en aanpassingen Jacobspad Limburg juni 2016.pdf
Als u dit wilt downloaden, dan klikt u op de knop in het menu hiernaast.
Bij elk traject zijn op deze website documenten geplaatst waarin de meest actuele correcties zijn opgenomen.

Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting: info@stjacobspad.nl