kop Jacobspad Limburg

Jacobspad Limburg pelgrimspas

pelgrimspas Jacobspad Limburg

Voor het Jacobspad Limburg is vanaf april 2016 een speciale pelgrimspas verkrijgbaar en een oorkonde.

Alle pelgrims die het hele Jacobpad hebben afgelegd kunnen een gestempelde oorkonde op naam aanvragen en ontvangen. Ze krijgen daarnaast een St Jacobus gebedskaartje met een ingesloten medaille.

Ze moeten dat kunnen aantonen met minimaal twaalf stempels, verdeeld over de gehele route, op een speciaal daarvoor bestemde pelgrimspas.

De pas is alleen bestemd voor gebruik op het Jacobspad Limburg en is GEEN credential voor een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Deze kunt u bestellen via de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht.

De pelgrimspas voor het Jacobspad Limburg is aan te vragen, door een e-mail te sturen naar:
jmcoopmans@gmail.com
penningmeester van de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob.
Voor de druk- en verzendkosten vragen wij u om € 2,-- over te maken op rekeningnummer van de S.P.W.: NL61RABO0174144318. Zodra uw betaling is ontvangen sturen wij u de pelgrimspas

Als u een oorkonde wenst, dan vragen we u om een kopie van uw pelgrimspas op te sturen, duidelijk voorzien van uw voor- en achternaam en adresgegevens. Als tegemoetkoming voor de druk- en de verzendkosten, dient € 3,50 te worden overgemaakt aan de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob op rekeningnummer: NL61RABO0174144318 o.v.v. “Oorkonde”.

Deze oorkonde mag in het Curriculum Vitae van een pelgrim zeker niet ontbreken, want....
Het Jacobspad is er voor iedereen