kop Jacobspad Limburg

Stichting PelgrimsWegen naar Sint Jacob (SPW)

Toen de pelgrimage naar Santiago de Compostella zich in de laatste decennia van de vorige eeuw ook in ons land mocht verheugen in een toenemende belangstelling, ontstond al snel behoefte aan speciaal hiervoor gemarkeerde paden. In Limburg speelde de bisschopsstad Roermond hierin een centrale rol. Hier bezat de St.-Christoffelkathedraal al sinds eeuwen een groot reliek, bestaande uit een volledig onderarmbeen van de apostel Jacobus de Meerdere; het grootste reliek van deze heilige, dat buiten Spanje wordt bewaard. Een groeiende groep pelgrims die de tocht naar het verre Santiago de Compostela al had ondernomen stak hier de koppen bij elkaar en richtte de Stichting PelgrimsWegen naar Sint Jacob (SPW) op. Al snel werd er contact gelegd met gelijkgezinden onder de oosterburen, wat leidde tot een samenwerking met het Landschaftsverband Rheinland. Gezamenlijk werd voor het Duits/Nederlandse gebied tussen Rijn en Maas onderzoek verricht naar het historische verloop van de pelgrimswegen in de Middeleeuwen.

Uit dat onderzoek resulteerden verschillende routes, naargelang de verschillende windstreken, waaruit de pelgrims vroeger vandaan kwamen. Routes die tot op vandaag nog vaak tot op weg- of padniveau behouden zijn gebleven. Soms bleken aanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld om een autoweg of kanaal te kruisen. Ook moesten de paden voldoen aan geschiktheid voor wandelaars en fietsers, wat ertoe leidde dat deze twee groepen pelgrims over sommige stukjes van de route gescheiden wegen dienden te gaan.

Het Jacobspad Limburg, dat grotendeels de Maas volgt, is het meest westelijke van deze historische pelgrimspaden tussen Rijn en Maas en het enige over Nederlands grondgebied. Door de opgelaaide internationale belangstelling en de verbindende functie die van het pelgrimeren uitgaat, kon met Europese en regionale subsidies een serie boekwerkjes worden samengesteld als itineraria van de diverse pelgrimspaden, waarvan deel drie - uitgegeven in zowel de Nederlandse als de Duitse taal - als leidraad dient voor het Jacobspad Limburg.

De belangrijkste taak van het bestuur van de SPW is om het Jacobspad Limburg te beheren en er voor te zorgen dat wandelaars en fietsers gebruik kunnen blijven maken van deze eeuwenoude pelgrimsweg. Zij voert hiervoor overleg met gemeenten en andere instanties om dit doel te bereiken.

Het daadwerkelijke beheer gaat in nauwe samenwerking met de routebeheerders, vrijwilligers die elk een deel van de route voor hun rekening nemen en deze regelmatig controleren. Het bestuur zorgt er voorts voor dat noodzakelijke wijzigingen in de route worden uitgevoerd, vastgelegd en via deze website bekend worden gemaakt aan de gebruikers.

Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting:

Secretariaat Stichting Pelgrimswegen naar St. Jacob
Kerkstraat 53, 6104AA Koningsbosch
E-mail: info@stjacobspad.nl

foto's
Markering