kop Jacobspad Limburg

Pelgrimspas Jacobspad Limburg

Voor het Jacobspad Limburg is een speciale pelgrimspas verkrijgbaar en een oorkonde. Een oorkonde die in het Curriculum Vitae van een pelgrim zeker niet mag ontbreken.

pelgrimspas Jacobspad Limburg

Pelgrims die het hele Jacobpad hebben afgelegd kunnen een gestempelde oorkonde op naam aanvragen en ontvangen. Ze krijgen daarnaast een St Jacobus gebedskaartje met een ingesloten medaille.

Ze moeten dat kunnen aantonen met minimaal twaalf stempels, verdeeld over de gehele route, op een speciaal daarvoor bestemde pelgrimspas.

De pas is alleen bestemd voor gebruik op het Jacobspad Limburg en is geen credential voor een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Deze credential kunt u bestellen bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht.

De pelgrimspas voor het Jacobspad Limburg kan worden aangevraagd, door een e-mail te sturen naar de penningmeester van de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob. Voor de druk- en verzendkosten vragen wij u om € 2,50 over te maken naar de bankrekening van de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob:
rekeningnummer NL61 RABO 0174 1443 18 o.v.v. 'Pelgrimspas' en uw adres gegevens.
Zodra uw betaling is ontvangen sturen wij u de pelgrimspas toe.

Als u een oorkonde wenst, dan vragen we u om een kopie van uw gestempelde pelgrimspas op te sturen, duidelijk voorzien van uw voor- en achternaam en adresgegevens. Als tegemoetkoming voor de druk- en de verzendkosten, dient € 4,00 te worden overgemaakt aan de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob:
rekeningnummer NL61 RABO 0174 1443 18 o.v.v. 'Oorkonde' en uw adres gegevens.

foto's
Markering